Renovering och tillbyggnad

renovering pågår

närbild av händer som mäter ut skiva.