Om Storsjöhus Bygg

Storsjöhusbygg AB är en del av Storsjöhuskoncernen som ägs av Johan Hamberg. Sedan 2020 driver Johan Hamberg även Storhogna Trähus fabrik för fjällhusproduktion i Storhogna/Vemdalen.

Miljöpolicy:
Storsjöhus AB är ett miljömedvetet och miljöengagerat företag där samtliga anställda, från kontor till produktion, har miljön i åtanke. Vi inspireras av miljöstandarden ISO 14001 och Sveriges 16 nationella miljömål för att ständigt arbeta mot minskad miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy:
Målsättningen med kvalitetsarbetet på Storsjöhus AB är att ständigt utveckla vår verksamhet och våra leveranser som hustillverkare. Våra beställare ska erhålla sina leveranser i tid och med rätt kvalitet.

Arbetsmiljöpolicy:
Arbetsmiljön på Storsjöhus AB ska vara säker, trevlig och utvecklande för alla anställda. Målet med arbetsmiljön är att ingen anställd ska riskera att utsättas för fysisk, psykisk eller social ohälsa.