Montage av unika hus

Storsjöhus Bygg verkar som montörer, specialister på montage av prefabricerade hus från Storsjöhus och  Storhogna Trähus. Vi levererar ett optimalt resultat oavsett om vi utför montage eller renoveringar och om- och tillbyggnader.